Menu Sluiten

Erp West-vlaanderen

Sercu is uw specialist voor alle benodigdheden op kantoor. Van boekhoudsoftware en ERP systemen tot hardware als printers en computers.

Sercu verzorgt kwalitatieve en kostenbewuste
totaaloplossingen voor uw kantoor.

Sercu is een familiebedrijf met meer dan 20 jaar ervaring in alles wat met kantoor & IT te maken heeft. Ons gespecialiseerd team helpt u graag verder bij aanschaf van een laptop, computer, printer, telefoniesysteem of boekhoudsoftware. Om de juiste keuze te maken is het belangrijk uw huidige situatie te kennen. Onze IT-specialisten geven u graag advies.

Waarom kiezen voor Sercu

Wij zorgen voor kwalitatieve en kostenbewuste totaaloplossingen voor uw kantoor. Onze uitgebreide service- en supportdiensten zorgen ervoor dat uw bedrijfsautomatisering optimaal werkt. Wij denken mee hoe we uw bedrijf naar een nóg hoger niveau kunnen tillen.

Onze producten

Kantoor

Bezoek zeker ook onze Webshop

Meer info

tags: Erp – Leveranciers Exact – Software Op Maat – Leveranciers Erp – Erp West-vlaanderen – 

Wenst u meer info over erp west vlaanderen kijk dan vlug op https://www.sercu.be

Netwerk Oplossingen | Relatiegeschenken | Hardware | Software | Printing | 


Onderstaand kan u algemene informatie vinden doch deze behoort niet specifiek tot bovenvermeld bedrijf

Erp west-vlaanderen

message dialog close display update message product comparison the maximum number of products that can be compared is . Please refine your selection. Ok your session is about to timeout due to inactivity. Click ok to extend your time for an additional minutes. Ok this item has been successfully added to your list erp west-vlaanderen informatie inwinnen Continue shopping contact us us change sign in register search times search search search in search software drivers category catgroupid identifier dyusasoftwaredownloadproducts description name software downloads subcategories catgroupid identifier dyusasdxtllabelprinters description name xtl industrial label makers catalogentries catentryid partnumber xtl description name xtl .

algemene voorwaarden . Algemene voorwaarden software gebruiksrechtovereenkomst voor topfashionsoftware belangrijklees dit zorgvuldig door deze scs bvba gebruiksrechtovereenkomst overeenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u natuurlijke persoon of rechtspersoon en scs bvba met betrekking tot het hierboven aangeduide topfashionsoftwareproduct dat computersoftware omvat en dat eventueel tevens daaraan gerelateerde media gedrukte documentatie en on line of elektronische documentatie bevat softwareproduct . Het softwareproduct omvat ook updates en aanvullingen op het oorspronkelijke softwareproduct die u door scs bvba worden geleverd. Software die wordt meegeleverd met het softwareproduct en die bij een afzonderlijke gebruiksrechtove.

Berichtgeving over Erp west-vlaanderen

infoeasysoftware.be home over ons diensten nieuws contact algemene voorwaarden . Alle overeenkomsten welke tussen easy software bvba en de klant wordenafgesloten zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden. Alleandere voorwaarden evenals alle afwijkingen van onderstaande algemenevoorwaarden moeten opdat ze tegenstelbaar zouden zijn aan easy softwarebvba door easy software bvba uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard meer over erp west-vlaanderen Huidigealgemene voorwaarden primeren steeds op de voorwaarden die van de klant ofvan een derde uitgaan ook indien easy software bvba deze niet uitdrukkelijk heeftgeprotesteerd. . De offertes van easy software bvba evenals de door haar verstrekte gegevensen bijlagen gelden slechts ten titel van inlichting en binden easy software bvbaniet. De in offertes opgegeven prijzen gelden tenzij uitdrukkelijke andersluidendebepaling gedurende dertig dagen vanaf de datum van offerte. De bestekken enprijsoffertes van easy software bvba zijn gebaseerd op kostenfactoren directe indirecte kosten en belastingen zoals die gelden .